• skog
  • hund
  • jakt
  • Skakland – Vestsiden Utmarkslag ligger i Kongsvinger kommune, nord og vest for Glomma, der den gjør en skarp sving mot vest, og grenser i sør til Kongsvinger by.
  • Vi disponerer et sammenhengende areal på ca. 95 000 dekar.
  • Det er høg bonitet i området og viltbestanden er meget bra. Fra Kongsvinger er det 9 mil til Oslo og 6 mil til Gardermoen, til Sverige er det 3 mil.

Bever

Beverjakta starter 01.10 og varer til 10.05. Driftsplan for bever omfatter hele vestsiden av Glomma, med sideelver og bekker i Kongsvinger kommune. Jaktsesongen deles i to, og jaktkortet gjelder før eller etter jul.

Beverbestanden er meget bra, og beste tiden for beverjakt er på vår-vinteren etter at elvene/bekkene har blitt isfrie.

Sesongkort på bever kr 500,-